Sortiment na klíč

Chtěli byste obohatit svůj sortiment o betonové dekorace a mít svůj vlastní originální sortiment?

Moc rádi vám s tímto pomůžeme. Podívejte se na body níže jak celý proces vypadá.

 

1.) Konstrukce a designování modelu dle vaší předlohy či představy.

2.) Tisk 3D modelu

3.) Výroba formy

4.) Produkce

 

1.) Konstrukce a designování modelu

 

Než se do všeho pustíme, tak je určitě dobré vědět o jaký typ dekorací máte zájem. Zda to budou klasické dekorace (sošky, svícny, nábytek..) nebo se bude jednat o designové kousky. Nejlépe mít již připravené náčrty, výkresy, kresby. Na základě těchto materiálů se bude vytvářet 3D model dekorace. Nedoporučujeme "vařit z vody", protože by se modelování mohlo značně prodražit. Cena modelování se většinou pohybuje od 1 100 Kč do 5 500 Kč. V závislosti na požadované propracovanosti a složitosti modelu. 

 

Pokud již máte vlastní 3D model, tak můžeme tento bod přeskočit.

 

2.) 3D tisk modelu

Po vašem schválení designu jde na řadu 3D tisk modelu. Modely o rozměrech 300 x 300 x 300 mm tiskneme u nás. Všechny vetší modely tiskneme ve spolupráci s našimi partnery. Cena za 3D tisk se odvíjí od velikosti modelu, náročnosti modelu a důrazu na detail. Pokud budeme tisknout modely u nás, čili do rozměrů uvedených výše, tak se cena pohybuje od 500 Kč do 5 000 Kč. Kvalitu vytištěného modelu můžete schválit osobně nebo vám jej můžeme zaslat poštou.  

 

3.) Výroba formy

Nyní přichází na řadu z časového hlediska nejnáročnější fáze. Z 99% vyrábíme tzv. rukavicové formy, kdy se forma plní betonovou směsí ode dna modelu a po vytvrdnutí betonu se forma stahuje jako rukavice. Latex je velice houževnatý, v tahu pevný materiál a dokonale kopíruje detaily. Při správném splnění podmínek pro jeho aplikaci garantujeme minimálně 70 odlitků. Ze zkušeností však vyplývá, že vydrží mnohem více odlitků. Forma se vyrábí nanášením tekutého latexu na model vrstvu po vrstvě a po dosažení požadované síly latexu se začíná tvořit podpůrná forma. Pokud tvar modelu nedovoluje výrobu "rukavicové" formy, tak je forma vyráběna ze silikonu a tvoří jí více částí. Dělení je v případě vícedílných silikonových forem vidět na výsledném produktu. Viditelnost těchto přechodů se však snažíme co nejvíce zminimalizovat. Pro výrobu silikonových forem používáme speciální restauratérský silikon, který zvládá kopírování detailů podobně jako latex. Latex je však v oblasti detailů naprostá špička. 

Podpůrná forma je vyráběna technologií laminování, čili za pomocí pryskyřice a skelné rohože. Ta drží latex či silikon v požadovaném tvaru.

 

4.) Produkce

Na řadu přichází poslední fáze a tou je samotná produkce. Cena se odvíjí od velikosti výsledného produktu a časové náročnosti celého výrobního procesu. Je nutná i specifikace dokončovacích operací. Tím je myšleno patinování, barvení či jiné prvky, které požadujete poté co výrobek takzvaně "vypadne" z formy.

 

  Důležité! - Body 3 a 4 nejsou závislé na bodech 1 a 2. Výrobu formy (v případě, že již máte fyzický model) a produkci (pokud již formami disponujete) lze nacenit separátně.